website authoring software

Kako se ULTRA instalira?

Način instalacije kod malih kapaciteta
  1. Isključite struju na glavnom prekidaču.
  2. Kablovi se povezuju na svaku fazu bez obzira na redoslijed osim na uzemljenje.
  3. Ne mijenjajte dužinu kabla, koristite originalne kablove.
  4. Povežite kablove na glavne osigurače paralelno.
  5. Posebnu pažnju posvetite čvrstom povezivanju kabla.
  6. Uključite struju.
SHPP d.o.o. 

EKSLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER 

Kontakt info

Safvet-bega Bašagića br. 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
mob: +387 61 214 113

Linkovi

info@kesecobih.ba 
www.shpp.ba
www.kesecobih.ba