bootstrap themes
Najčešća pitanja i odgovori ULTRA

1.1. ULTRA radi na principu energije magnetnih valova optimizirajući strujni krug, bez smanjenja napona. ULTRA reducira energetske gubitke.
1.2. Prilikom priključenja ULTRA na električnu energiju dolazi do infracrvenog zračenja sa keramičke ploče koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja. Tom prilikom u hemijskoj smjesi ULTRA dolazi do pojačanja energije elektrona koja kao rezultat ima proizvodenu energiju magnetnih valova. Prilikom magnetne indukcije, koja djeluje kroz kablove, energija magnetnih valova proizvodi indukovanu elektromotornu silu na potrošačima. Što za rezultat daje smanjenje potrošnje.

2.1. ULTRA se uvijek montira na nisko naponskoj (NN) strani sabirnica ili u NN ormar odmah poslije glavne sklopke, bilo u transformatorskoj stanici ili nekom od razvodnih ormara. Spaja se paralelno u odnosu na strujni krug koji tretiramo.
2.2. ULTRA se montira na bakarnu sabirnicu (ili neki drugi materijal) pod vijak prva do sabirnice.
2.3. ULTRA nema uticaja na druge uređaje.

3.1. ULTRA daje bolje efekte smanjenja gubitaka i štednje električne energije kod pretežno induktivnih potrošača (motori, ventilatori, kompresori, klima komore...)

    4.1. Proizvođač ULTRA-e daje svoju garanciju na proizvod u trajanju od 5 godina.

5.1. Garantovana ušteda od strane proizvođača je 5 %.

6.1. Vijek trajanja ULTRA je znatno duži od garantovanog vijeka trajanja i iznosi minimalno 12 godina, upravo onoliko vremena koliko je prošlo od ugradnje, prvih ULTRA-i.

7.1. ULTRA je uređaj koji se nalazi u zatvorenom kučištu bez mehaničkih sklopova i praktično ne postoji mogućnost kvara, osim fizičkog oštećenja.

8.1. Cijena uređaja ULTRA iznosi grubo rečeno dva mjesečna računa za električnu energiju.
8.2. U zavisnosti od konfiguracije tretiranog objekta i elektroenergetskog postrojenja može se ugraditi jedan ili više uređaja, s tim da zadovolje neophodne uslove dobivene softwerom.

9.1. ROI iznosi 15 do 20 mjeseci, u zavisnosti od tretiranog sistema i uslova koje je potrebno zadovoljiti za dobar rad ULTRA-e.

SHPP d.o.o. 

EKSLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER 

Kontakt info

Safvet-bega Bašagića br. 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
mob: +387 61 214 113

Linkovi

info@kesecobih.ba 
www.shpp.ba
www.kesecobih.ba