bootstrap navbar
Distrubutivna mreža
Mobirise

SHPP d.o.o.
Ekskluzivni uvoznik i distributer za BiH
Safvet-bega Bašagića br. 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
mob: +387 61 214 113
e-mail: info@kesecobih.ba
web: www.shpp.ba

KESECO HELLAS
Ekskluzivni predstavnik za Jugo-istočnu Evropu 
IOANNINON 24B PILEA THESSALONIKIS

Mobirise
SHPP d.o.o. 

EKSLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER 

Kontakt info

Safvet-bega Bašagića br. 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
mob: +387 61 214 113

Linkovi

info@kesecobih.ba 
www.shpp.ba
www.kesecobih.ba