web design software

Prikaz principa rada ULTRA uređaja

Princip uštede energije i princip smanjenja gubitka toplotne energije i uticaj na otpor bez smanjenja napona
  1. Oscilacije elektrona u rešetki uređaja. Kreiranje rešetke hemijskom reakcijom - Ako je privlačna sila između elektrona jača od sile istiskivanja prouzrokovane interakcijom elektrona, rezultirajuća sila će privlačiti elektrone jedne prema drugima, pri čemu će se stvoriti karakteristična unutrašnjost u kojoj će se dva elektrona kretati u paru čineći Kuperov par. 
  2. Piroelektricitet izazvan fizičkom reakcijom - Kada se električna energija kreće kroz ULTRA uređaj za uštedu energije, dok je povećanje energije Kuperovih parova manje od zabranjenih zona, stanje pobude ne može biti stvoreno i energija se rasipa, time omogućujući neprekidan tok električne energije.
  3. Električni efekt - Kako bi se preko naponskih priključaka omogućilo sniženje električnog otpora, struja koja je oborena metodom radijacije, pored drugih metoda prenosa energije, isporučuje se uz konstantni moment pri opterećenju što pozitivno utiče na poboljšanje strujnog toka.
Mobirise
Način uštede energije
Za uštedu energije primjenjuju se dvije metode: smanjenje napona i poboljšanje strujnog toka. Više od 95% postojećih uređaja za uštedu energije spada u sisteme za smanjenje napona. Oni nisu jednostavni za upotrebu, jer se radi o delikatnim uređajima osjetljivim na napon. Sistem za smanjenje napona smanjuje intenzitet svjetlosti i njegovo korištenje se uglavnom izbjegava u okruženjima kao što su hoteli i robne kuće, gdje se pridaje velika važnost atmosferskom osvjetljenju.
Primjenjujući metodu poboljšanja strujnog toka, uređaj ULTRA kompanije KESECO smanjuje opterećenje i povećava snagu, povećavajući efikasnost bez promjene napona kako bi se povećala ušteda. Uređaj svoju primjenu nalazi u industrijama kojima je potrebna električna energija visokog napona, kao i u kućanstvima.
Poboljšanje strujnog toka
Kod našeg uređaja ULTRA, promjenjivo magnetno polje i rotirajući magnetni valovi generišu se od strane keramičkog dijela koji se nalazi unutar uređaja za štednju energije, kao što je pokazano na slici ispod. Rotirajući elektromagnetni valovi koji se ovom prilikom generišu, pretvaraju se u termalne infracrvene zrake (8-11 … blizu maksimalne radijacijske energije) i emitiraju. Potom se termalne infracrvene zrake pretvaraju u elektromagnetne valove zbog promjenjivog magnetnog polja. Pri ovom procesu, rotirajući elektromagnetni valovi poboljšavaju strujni tok kretanjem kroz provodnik s velikom moći apsorpcije između uređaja za uštedu energije i napona u provodniku uređaja.
Drugim riječima, rotirajući elektromagnetni valovi, apsorbirani u provodniku, djeluju na nesavršene kristalne strukture i poboljšavaju protok slobodnih elektrona i struje, pretvarajući reaktivnu energiju, koja se troši uslijed otpora, u aktivnu energiju.
Na kraju, uređaj smanjuje otpor u provodniku i poboljšava električnu energiju.
Mobirise
Poređenje s konkurencijom
  • Kod sistema za prilagođavanje napona (smanjenje napona), kada motor dobiva manje od propisanog napona, ne može održavati obrtni momenat, što može izazvati velike probleme i kratak radni vijek uređaja. Većina korisnika izbjegava ovakve situacije, a mnogo ovakvih problema javljalo se u Evropi, Japanu, Koreji i ostalim zemljama.
  • Uređaj za smanjenje reaktivne energije (kondenzatorske baterije) imaju znatno kraći radni vijek, zahtijevaju redovni servis, a zbog veličine su nepraktični za instaliranje. 
SHPP d.o.o. 

EKSLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER 

Kontakt info

Safvet-bega Bašagića br. 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
mob: +387 61 214 113

Linkovi

info@kesecobih.ba 
www.shpp.ba
www.kesecobih.ba